ReadyPlanet.com
dot dot
bulletเกี่ยวกับมูลนิธิราฎร์มังกรนุเคราะห์
bulletรายนามผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
bulletกิจกรรมหลักของมูลนิธิ
bulletวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิ
bulletผลงาน
bulletรายนามผู้บริจาคเงินสมทบ


บ้าน ณ ภัส แมนชั่น


โครงการเรียนฟรี article

โครงการเรียนฟรี

                        มูลนิธิฯ ได้เปิดสอนภาษาจีนฟรีให้กับผู้สนใจ ปัจจุบันนี้ได้มีนักเรียนประมาณ 400 คน

และครู 12 ท่าน โดยมูลนิธิฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน และผู้เรียนยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

นอกจากนี้ยังได้มีการสอนคอมพิวเตอร์จีน และปัจจุบันได้เพิ่มหลักสูตรเรียนภาอังกฤษอีกด้วย
กิจกรรมหลักของมูลนิธิ

โครงการรักษาพยาบาลฟรี article
โครงการฟอกไตฟรี(ขณะนี้คิวเต็ม) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.